Zobrazení přímky v obecné polozeAnotace VM:
Tento výukový materiál usnadní žákům pochopení vzájemných vztahů mezi prostorovou polohou přímky a jejím průmětem. Interaktivní animace umožňuje žáků sledovat změnu sdružených průmětů přímky při změně její polohy v prostoru. Dále se žáci pomocí názorných obrázků seznámí s důležitými pojmy jako půdorysný a nárysný stopník přímky.
 
Vytvořeno v rámci projektu "Nová cesta za poznáním", reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0034, za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

[Mgr. Petr Kozák ] [ 20.03.2013 11:01 ]
[Mgr. Petr Kozák ] [ 20.03.2013 11:01 ]
Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno