Anotace VS – Geodetické výpočtyAnotace výukové sady:
Výuková sada si klade za cíl provézt studenty druhého ročníku oboru geodézie obsahem výuky geodetických výpočtu tohoto ročníku a procvičit obsah učiva. Každá probíraná látka je nejdříve vysvětlena, poté následují vzorové příklady a interaktivní úlohy k samostatnému řešení. Ve výukové sadě se postupně v jednotlivých výukových materiálech naučíme řešit výpočet aritmetických průměrů, goniometrických funkcí používaných v geodézii a geodetické zaokrouhlování výsledků. Následuje rozdělovací počet, výpočet srážky mapového listu, převod úhlové a obloukové míry, výpočty výměr, pythagorovy věty a podobnosti trojúhelníků. Poslední části jsou souřadnicové výpočty, které obsahují výpočet délky strany, rajonu, směrníku, protínání vpřed a obecnou větu sinovou.
Učební texty neprošly jazykovou úpravou.
 
Vytvořeno v rámci projektu "Nová cesta za poznáním", reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0034, za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno