ŠrafováníAnotace VM:
Ve výukovém materiálu se naučíme vytvářet objekt šrafy a gradient. Šrafováním vyplníme uzavřenou oblast nebo vybraný objekt šrafovacím vzorem, celobarevnou výplní nebo výplní gradientu. Šrafování v technických výkresech používáme k rozlišení různých materiálů v řezech, označení vytýčené oblasti nebo rozlišení různých povrchů materiálů.
Šrafování provádíme ve dvou fázích:
- nastavení šrafovacího vzoru
- výběr hranic šrafování nebo výběr objektu
Pro nastavení šrafovacího vzoru a pro výběr hranic používáme přehledný dialog Šrafování a gradient.
 

[Ing. Vladimír Solnický ] [ 15.04.2014 16:14 ]
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 15.04.2014 16:15 ]
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 15.04.2014 16:15 ]
Stažený zip soubor rozbalte do adresáře pro cvičení. Zip soubor obsahuje DWG výkresy potřebné ke cvičení aktuálního výukového materiálu. 
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 15.04.2014 16:16 ]
Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno