Kartézský a polární souřadný systém. Absolutní a relativní souřadnice.Anotace VM:
Základem pro zadávání souřadnic je zvládnutí používání souřadného systému. AutoCAD umožňuje kreslit pomoci kartézských nebo polárních souřadnic. Oba typy souřadnic je možno definovat buď vůči počátku umístěnému do globálního souřadného systému a definovaného souřadnicí X=0, Y=0, Z=0, nebo relativně vůči naposledy zadané souřadnici.

Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno