Otočení, ZrcadleníAnotace VM:
Výukový materiál nás naučí, používat editační příkazy otoč a zrcadli. Veškeré editační příkazy najdeme v plovoucím menu Modifikace I. Editační příkazy provedou s vybranými objekty příslušnou akci. Příkaz otoč, otočí vybranými objekty kolem zadaného středu otáčení o zadaný úhel. Při zadání kladného úhlu se provede natočení proti směru hodinových ručiček. Příkaz otoč, umí kopírovat otáčené objekty. Příkaz zrcadli, vytvoří zrcadlový obraz vybraných objektů. Zrcadlení textů se řídí nastavením systémové proměnné MIRRTEXT.
 

[Ing. Vladimír Solnický ] [ 14.01.2014 16:46 ]
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 14.01.2014 16:46 ]
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 14.01.2014 16:47 ]
Stažený zip soubor rozbalte do adresáře pro cvičení. Zip soubor obsahuje DWG výkresy potřebné ke cvičení aktuálního výukového materiálu.
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 10.03.2014 15:32 ]
Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno