Přímka kolmá k roviněAnotace VM:
V daném výukovém materiálu je nejprve za pomoci známých vlastností rovnoběžného promítání vysvětleno zobrazení přímky kolmé k rovině. Poté jsou řešeny dvě základní úlohy, ve kterých se přímka kolmá k rovině používá. První příkladem je určení vzdálenosti bodu od roviny, která se měří na kolmici. Druhým příkladem je konstrukce bodu, jehož vzdálenost od roviny je dána. Obě tyto úlohy jsou používány při zobrazení těles.
 
Vytvořeno v rámci projektu "Nová cesta za poznáním", reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0034, za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

[Mgr. Petr Kozák ] [ 15.04.2013 17:25 ]
[Mgr. Petr Kozák ] [ 15.04.2013 17:27 ]
Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno