Jan SkácelAnotace VM:
Otázky k textu se zaměřují na pojmy lyrika a epika a na charakteristiku básnického textu (motivy, lyrický hrdina, rým, strofa, obrazná pojmenování, jazyková stránka). Dále se věnují antonymům a synonymům, určování vidu u sloves a interpunkci. V přiřazovacích cvičeních si žáci zopakují charakteristiky obrazných pojmenování a druhy rýmů. Doplňovací cvičení se věnuje osobnosti J. Skácela a jeho tvorbě a v kvízu se skrývá jeho neologismus.
 
Vytvořeno v rámci projektu "Nová cesta za poznáním", reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0034, za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

[Mgr. Marcela Hadamčíková ] [ 07.03.2013 09:30 ]
[Mgr. Marcela Hadamčíková ] [ 07.03.2013 09:31 ]
[Mgr. Marcela Hadamčíková ] [ 07.03.2013 09:32 ]
[Mgr. Marcela Hadamčíková ] [ 07.03.2013 09:33 ]
Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno