Anotace VS - Základní úlohy z DEGAnotace VS:
Tato výuková sada se zabývá základy Mongeova zobrazení. Nejprve je popsán princip Mongeova zobrazení a zobrazení základních geometrických útvarů: bodů, přímek a rovin. Dále se čtenář seznámí se základními konstrukcemi, které se užívají při řešení úloh. Na závěr jsou tyto základní konstrukce aplikovány při zobrazení hranatých těles a konstrukci jejich řezů. Teoretický výklad je doplněn o řešené úlohy a animace. Součástí výukové sady jsou také pracovní listy umožňující samostatné procvičení daného učiva.
 
 
Vytvořeno v rámci projektu "Nová cesta za poznáním", reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0034, za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.
 

Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno