Anotace VS - Diferenciální a integrální početAnotace VS:
 
Diferenciální počet:
Sada zahrnuje kompletní učivo diferenciálního počtu.
Úvodní kapitola je věnována opakování elementárních funkcí, následuje kapitola o spojitosti funkce, limitě funkce a derivaci funkce. Kapitoly na sebe logicky navazují a obsahují teoretické učivo, které je vysvětlováno na příkladech. Součástí sady jsou i cvičné příklady s řešením. Úroveň získaných znalostí lze ověřit pomocí kvízů, které jsou uvedeny na konci každé kapitoly.
 
 
 
Integrální počet:
Sada uvádí základní pojmy týkající se neurčitého i určitého integrálu. Seznamuje s nejpoužívanějšími metodami výpočtu integrálů a na ukázkových příkladech předvádí jejich uplatnění. Předkládá příklady k procvičení formou pracovních listů a interaktivních materiálů s možností kontroly správnosti řešení. Kvízy, doplňovací a přiřazovací cvičení poskytují uživateli zpětnou vazbu, informují o pochopení klíčových pojmů a zvládnutí metod výpočtu.
 
Vytvořeno v rámci projektu "Nová cesta za poznáním", reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0034, za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. 

Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno