SklápěníAnotace VM:
Tento výukový materiál seznamuje žáky s často používanou konstrukcí tzv. sklápěním. Prostorový význam sklápění je vysvětlen za pomoci názorných obrázků s popisem. Dále je popsáno a provedeno řešení základních úloh, k jejichž řešení je nutné použít sklápění. Jedná se o určení skutečné velikosti úsečky, odchylek přímky od průměten a odchylek roviny od průměten.
 
Vytvořeno v rámci projektu "Nová cesta za poznáním", reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0034, za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. 

[Mgr. Petr Kozák ] [ 15.04.2013 17:24 ]
[Mgr. Petr Kozák ] [ 15.04.2013 17:24 ]
[Mgr. Petr Kozák ] [ 15.04.2013 17:24 ]
Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno