Zobrazení přímky ve zvláštní polozeAnotace VM:
V tomto výukovém materiálu je popsáno zobrazení přímky ve zvláštních polohách vzhledem k průmětnám a základnici. Všech šest zvláštních poloh přímky je nejprve znázorněno prostorově a následně je popsána poloha průmětů přímky v nákresně. Přiložené animace pak ukazují, které vlastnosti průmětů přímky se při změně její polohy nemění.
 
Vytvořeno v rámci projektu "Nová cesta za poznáním", reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0034, za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

[Mgr. Petr Kozák ] [ 20.03.2013 10:59 ]
[Mgr. Petr Kozák ] [ 20.03.2013 10:59 ]
[Mgr. Petr Kozák ] [ 20.03.2013 10:59 ]
[Mgr. Petr Kozák ] [ 20.03.2013 11:00 ]
[Mgr. Petr Kozák ] [ 20.03.2013 11:00 ]
[Mgr. Petr Kozák ] [ 20.03.2013 11:00 ]
[Mgr. Petr Kozák ] [ 20.03.2013 11:00 ]
Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno