J.H. KrchovskýAnotace VM:
Žáci si na základě rozboru ukázky zopakují charakteristiku básnického textu (motivy, pocity lyrického subjektu, rým strofu, obrazná pojmenování, jazykovou a grafickou stránku). Další úkoly se zaměřují na pojmy epitaf, pseudonym, elipsa, ironie. V jiných si žáci zopakují pravopisná pravidla, přechodníky, zájmena. Doplňovací cvičení se věnuje osobnosti J.H. Krchovského, přiřazovací cvičení pseudonymům významných českých autorů.
 
Vytvořeno v rámci projektu "Nová cesta za poznáním", reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0034, za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

[Mgr. Marcela Hadamčíková ] [ 25.03.2013 10:42 ]
[Mgr. Marcela Hadamčíková ] [ 25.03.2013 10:43 ]
Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno