Obdélník, Odsazení (ekvidistanta)Anotace VM:
Ve výukovém materiálu se naučíme kreslit obdélníky a ekvidistanty k objektům. Pomoci příkazu obdélník si nakreslíme rámeček kreslící plochy, který současně s definováním mezí výkresu ohraničí kreslící plochu. Vysvětlíme si kreslení obdélníků pomoci zadání různých parametrů. Obdélník můžeme kreslit zadáním dvou protilehlých bodů, zadáním plochy a jedné strany, zadáním délek obou stran obdélníka. Ekvidistantu se naučíme kreslit k objektům typu křivka, úsečka, obdélník, polygon, kružnice a oblouk.

[Ing. Vladimír Solnický ] [ 14.01.2014 11:23 ]
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 14.01.2014 10:15 ]
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 14.01.2014 10:16 ]
Stažený zip soubor rozbalte do adresáře pro cvičení. Zip soubor obsahuje DWG výkresy potřebné ke cvičení aktuálního výukového materiálu.
[Ing. Vladimír Solnický ] [ 14.01.2014 10:20 ]
Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno