Anotace VS - FilozofieAnotace VS:
Cílem výukové sady je přiblížit filozofii z hlediska jejího dějinného vývoje, počínaje antikou
a konče obdobím osvícenství v Anglii.
Současně si klade za cíl nacházet a vysvětlit dějinné souvislosti jednotlivých filozofických problémů v návaznosti na filozofy a filozofické školy minulosti. Rovněž se bude zabývat základními filozofickými otázkami, srovnávat filozofii jako vědu s ostatními vědními disciplinami a snažit se přiblížit filozofii od abstraktního ke konkrétnějšímu úhlu pohledu.
K tomuto úkolu budou nápomocné učební texty, otázky k zamyšlení, doplňovací či přiřazovací testy či kvízové otázky.
 
Vytvořeno v rámci projektu "Nová cesta za poznáním", reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0034, za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky. 

Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno