Anotace VS - Základy práce v AutoCADuAnotace výukové sady:
Výuková sada si klade za cíl, seznámit a procvičit základní příkazy grafického programu AutoCAD. Ve výukové sadě se postupně v jednotlivých výukových materiálech naučíme ovládat pracovní prostředí AutoCADu, porozumíme způsobu zobrazování objektů a zadávání polárních a kartézských souřadnic. Naučíme se kreslit objekty jako úsečka, obdélník, kružnice, oblouk, polygon, křivka. Abychom mohli kreslit přesné výkresy, je nutno zvládnout použití editačních příkazů jako kopie, mazání, posun, otočení, zrcadlení, pole, protažení, změna velikosti. Každý technický výkres je nutno kreslit sadou technických čar o různých tloušťkách. K tomu se naučíme používat hladiny, barvy a typy čar. Výkresy kreslíme v různých měřítcích. Naučíme se kreslit tak, aby vytištěný výkres měl stanovený formát, měřítko a aby velikost písma a kót bylo čitelné, ne jenom po přiblížení na obrazovce, ale i po vytištění na papír. Ke každému výkresu patří i zvládnutí dalších doplňků, jako vložení a vyplnění razítka, šrafování, kótování, popisné texty a tabulky.
 
Učební texty neprošly jazykovou úpravou.
 
Vytvořeno v rámci projektu „Stavebnictví 21“, reg. číslo CZ.107/1.124/01.0110, za finanční podpory Evropského sociálního fontu a rozpočtu České republiky.
 
 
 
 
 

Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno