Anotace VS – Grafy funkcíAnotace VS:
Cílem výukové sady je seznámit, naučit a procvičit sestrojování grafu funkcí v prostředí interaktivního geometrického systému Geogebra.
Ve výukové sadě jsou postupně objasněny základní elementární algebraické funkce (lineární, kvadratické, lineární lomené, mocninné, absolutní hodnota, iracionální) a transcendentní funkce (goniometrické, cyklometrické, harmonické, exponenciální a logaritmické).
Každá funkce je definována svým předpisem, definičním oborem a oborem hodnot. Jsou zde určovány průsečíky grafu funkce s osami souřadnic v kartézském systému. Na grafu funkce je demonstrováno vzájemné přiřazování argumentů a funkčních hodnot. Z grafu funkce se určují základní vlastnosti (monotónnost, extrémy, omezenost, sudost, lichost) a důležité body (střed, vrchol, asymptoty).
Součástí výukové sady je prezentace jednotlivých funkcí, kde je názorně ukázán průběh funkce a pracovní list se vzorově vyřešeným příkladem a příklady na procvičení.
 
Vytvořeno v rámci projektu "Nová cesta za poznáním", reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0034, za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.
 

Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno