Josef ŠkvoreckýAnotace VM:
Rozbor ukázky se zabývá tématem, kompozicí, formou vyprávění, charakteristikou hlavního hrdiny, jazykovou stránkou. Další otázky se věnují vzorům podstatných jmen, určování přídavných jmen, gramatickým kategoriím u sloves, souvětí souřadnému a podřadnému. V přiřazovacím cvičení si žáci zopakují přímou, nepřímou, nevlastní přímou a polopřímou řeč, kvíz se pak věnuje jejich grafické podobě. Doplňovací cvičení se soustřeďuje na osobnost a tvorbu J. Škvoreckého.
 
Vytvořeno v rámci projektu "Nová cesta za poznáním", reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0034, za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

[Mgr. Marcela Hadamčíková ] [ 25.03.2013 11:20 ]
[Mgr. Marcela Hadamčíková ] [ 25.03.2013 11:21 ]
[Mgr. Marcela Hadamčíková ] [ 25.03.2013 11:23 ]
Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno