Goniometrické funkce - kosinusAnotace VM:
Výukový materiál nás naučí pracovat s goniometrickou funkcí kosinus v pravoúhlém trojúhelníku. Výpočet této funkce v geodézii využíváme, pokud potřebujeme redukovat měřenou šikmou délku na vodorovnou a obráceně, za podmínky, že máme měřený výškový (zenitový úhel). Výukový materiál se rozděluje teoretickou část, kterou doplňují řešené příklady. K samostatnému řešení slouží tři interaktivní doplňovací cvičení.
 
Vytvořeno v rámci projektu "Nová cesta za poznáním", reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0034, za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

[Ing. Pavel Osadník ] [ 27.05.2013 15:25 ]
[Ing. Pavel Osadník ] [ 27.05.2013 15:25 ]
[Ing. Pavel Osadník ] [ 27.05.2013 15:26 ]
[Ing. Pavel Osadník ] [ 27.05.2013 15:26 ]
[Ing. Pavel Osadník ] [ 27.05.2013 15:27 ]
Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno