Goniometrické funkce - tangensAnotace VM:
Výukový materiál nás naučí pracovat s goniometrickou funkcí tangens v pravoúhlém trojúhelníku. Výpočet této funkce v geodézii využíváme při trigonometrickém měření výšek, kdy máme měřenou vodorovnou vzdálenost k zaměřovanému bodu, výškový (hloubkový) nebo zenitový úhel a potřebujeme vypočítat výšku na zaměřovaný bod. Výukový materiál tvoří teoretická část, kterou doplňují řešené příklady. K samostatnému řešení slouží pět interaktivních doplňovací cvičení, které na závěr obsahují příklady se všemi goniometrickými funkcemi.
 
Vytvořeno v rámci projektu "Nová cesta za poznáním", reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0034, za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

[Ing. Pavel Osadník ] [ 27.05.2013 15:29 ]
[Ing. Pavel Osadník ] [ 27.05.2013 15:30 ]
Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno