Anotace VS - Porozumění uměleckému textuAnotace VS:
Pracovní listy jsou zaměřeny na porozumění a rozbor uměleckého textu: prózy, poezie, dramatu. Soustřeďují se na autory české a světové literatury 19. a 20. století. Umožňují žákům zopakovat si informace o autorech a o jejich zařazení do širšího kontextu, pojmy z literární teorie, základní gramatické a pravopisné jevy, jazykovou stránku. Pracovní listy jsou doplněny různými přiřazovacími a doplňovacími cvičeními a kvízy, které zajišťují prohloubení učiva interaktivní formou.
 
Vytvořeno v rámci projektu "Nová cesta za poznáním", reg. číslo CZ.1.07/1.5.00/34.0034, za finanční podpory Evropského sociálního fondu a rozpočtu České republiky.

Nastavení zobrazování dokumentů (pdf,doc,xls,ppt)
Hlavní okno    
Grafické okno