Skijo manual

 

Skijo je jednoduchá, ale velmi efektivní nadstavba pro AutoCAD a BriscCAD. Bližší informace o nadstavbě najdete na adrese www.sarai.cz/~skijo/.

Naše škola používá tuto nadstavbu již dlouhá léta a osvědčila se při zakreslování projektové dokumentace ročníkových projektů našich studentů. Tento manuál je určen především pro studenty druhých ročníků oboru Stavebnictví. Předpokládáme, že studenti mají zvládnuté základy AutoCADu.

V první části manuálu jsou popsané důležité funkce nadstavby Skijo, řazené podle toho, jak je budete používat při zakreslování "typického" výkresu. Ve druhé části uvádíme jednoduchý projekt zakreslený pomocí nadstavby a jednoché návody, jak zakreslit daný výkres projektu.

Připomínky k manuálu můžete posílat na adresu autora ivo.rychtar@spsopava.cz.