Integrace per partes

Přiřazovací cvičení

Vypočtěte integrály na levé straně a přiřaďte jim výsledky