Rotační tělesa

Přiřazovací cvičení

Přiřaďte tělesa, která vzniknou popsanou rotací rovinných obrazců