Vzorce

Kontrolní test

Z nabízených možností vyberte správnou odpověď. Úrověň svých znalostí si můžete zkontrolovat podle následující tabulky:
100 % - 86 % : výborná znalost,
85 % - 71 % : chvalitebná znalost,
70 % - 51 % : dobrá znalost,
50 % - 26 % : dostatečná znalost,
25 % - 0 % : nedostatečná znalost.