Aristoteles

Doplňovací cvičení

Vyplňte všechny mezery, stiskněte "Zkontroluj" pro kontrolu odpovědí. Pokud nebudete vůbec vědět, klikněte na "Napověz písmeno", zobrazí se jedno písmeno z odpovědi. Můžete také kliknout na "[?]" a získáte nápovědu. Pokud využijete nápovědu, ztrácíte body.
Aristoteles byl žákem filozofa v jeho filozofické škole, zvané .
Několik let byl vychovatelem makedonského císaře .
Později založil na své zahradě filozofickou školu, zvanou .
Je považován za zakladatele , jako vědy o správných formách a metodách .
Naše myšlení se uskutečňuje v .
Pojem vyšší obecnosti je pojem .
Pojem nižší obecnosti je pojem .
Odvozováním libovolného pojmu z pojmů rodových dochází Aristoteles k kategoriím.
Pojmy se spojují v .
Věta "Tento kůň je hnědý" je soud . "Všichni koně mají kopyta" je soud . "Někteří koně jsou hřebci" je soud .
Soudy spojujeme v .
V centru nauky o úsudcích stojí tzv. . Tvoří ji obecná věta , specialní věta a .
Úsudky se spojují v .
"To,co je, nemůže zároveň v témže ohledu nebýt" je tzv. zásada .
Postup, při kterém větu dokazujene na mnoha jednotlivých případech, je .