Filozofie období osvícenství v Anglii

Doplňovací cvičení

Vyplňte všechny mezery, stiskněte "Zkontroluj" pro kontrolu odpovědí. Pokud nebudete vůbec vědět, klikněte na "Napověz písmeno", zobrazí se jedno písmeno z odpovědi. Můžete také kliknout na "[?]" a získáte nápovědu. Pokud využijete nápovědu, ztrácíte body.
Období od 13. do . století je charakteristické pro její politickou svobodou uvnitř země.
Náboženské hnutí, jež prosazovalo čistotu Božího slova se nazývalo .
Filozofický směr, který se opírá o pravdivost smyslového poznání se nazývá .
Mezi významné představitele období osvícenství v Angli patřil fyzik Isaak .
Nejznámnější dílo Johna Locka se nazývá Esej o lidském .
Podle Locka vrozené ideje . Nejjednodušší části našeho vědomí se nazývají ideje.
Mezi primární kvality Locke považuje tvar, pevnost, počet a . Rozum vytváří tzv. ideje kombinací jenoduchých idejí.
Mezi složené ideje Locke řadí , substance a vztahy. Jedině jsou skutečné.
Následníky Johna Locka byli David a . To, co přichází bezprostředně do našeho vědomí nazývá Hume .