Francis Bacon

Doplňovací cvičení

Vyplňte všechny mezery, stiskněte "Zkontroluj" pro kontrolu odpovědí. Pokud nebudete vůbec vědět, klikněte na "Napověz písmeno", zobrazí se jedno písmeno z odpovědi. Můžete také kliknout na "[?]" a získáte nápovědu. Pokud využijete nápovědu, ztrácíte body.
Francis Bacon byl národností . Inklinoval stejným dílem k filozofii a .
Svou politickou dráhu dotáhl až napost nejvyššího . Král mu udělil titul z Verulamu.
Jako hlavní úkol si stanovil rozsáhlou obnovu . Jedno z jeho spisů se nazývá Nová .
Stanovit cíl a metodu zkoumání jednotlivých věd má za úkol .
Cílem má být podle Bacona mimo jiné ovládnutí člověkem.
K dosažení cíle je potřeba správné . Omyly a předsudky nazývá Bacon tzv..
Omyly vycházející z lidské povahy jsou tzv. idoly .
Omyly vycházející z individuální výchovy jsou idoly .
Omyly vycházející ze společenského styku jsou tzv. idoly .
Z bezmyšlenkovitého přebírání odkazu předků vycházejí idoly .
Očištění rozumu od idolů je tzv. část Baconova úkolu.
Při zkoumání přírody prosazuje Bacon vědeckou metodu, zvanou .
Ve svém díle Atlantida vykresluje obraz budoucí společnosti, která není řízena politiky, ale nejlepšími .
Baconův stát neobchoduje se zbožím, ale s tzv. "světlem ".