Platónova nauka o státu

Doplňovací cvičení

Vyplňte všechny mezery, stiskněte "Zkontroluj" pro kontrolu odpovědí. Pokud nebudete vůbec vědět, klikněte na "Napověz písmeno", zobrazí se jedno písmeno z odpovědi. Můžete také kliknout na "[?]" a získáte nápovědu. Pokud využijete nápovědu, ztrácíte body.
Platónova nauka o statu se skládá ze částí.
Centrálním pojmem je "", dnešní politika.
"Ústav je tolik druhů, kolik je druhů ".
Ústava, která se zakládá na oceňování majetku, se nazývá .
Ústava, jejiž heslem je svoboda , se nazývá .
Ústava, kde vládnou nejlepší, se nazývá .
Nejhorší forma vládnutí se nazývá .
Místo o spravedlnost a moudrost v lidé usilují o zisk.
Svoboda, vyhnaná do krajnosti, vede k .
V je stát rozdělen na dva znepřátelené tábory.
V Platónově ideálním státě výživu zajišťovali , obranu , řízení státu měli na starosti .
Rozdělení úloh ve společnosti se uskutečňovalo pomocí .
Při výchově byla prostředkem k zocelení těla.
Na rozvoj estetického cítění měla rozhodující vliv .
Proces vzdělávání čekatelů na úřad vládců končí v létech věku uchazečů.
Jedním z hlavních nedostatků Platónova ideálního státu bylo oddělení politické a moci.
Potlačením mateřského pudu by vedlo k rozkladu .