Sociální a politické převraty na prahu novověku

Doplňovací cvičení

Vyplňte všechny mezery, stiskněte "Zkontroluj" pro kontrolu odpovědí. Pokud nebudete vůbec vědět, klikněte na "Napověz písmeno", zobrazí se jedno písmeno z odpovědi. Můžete také kliknout na "[?]" a získáte nápovědu. Pokud využijete nápovědu, ztrácíte body.
Důsledkem zavedení střelných zbraní dochází k otupení nadvlády .
Již v době křížových výprav dochází k navazování obchodních styků s .
Centrum všeho dění se začíná přesouvat z venkova do .
Největší úpadek zaznamenal nejnižší stav.
Docházelo k četným nepokojům, které vyústily roku 1525 k povstání v jižním .
K prvním osamostatněným státům patřila Francie a .
Nikolo Machiavelli usiloval o sjednocení .
Jeho nejslavnější dílo se jmenovalo . Jeho slavný výrok zní:"Účel světí ".
Za zakladatele mezinárodního práva je považován Hugo .
Podle vládne ve společnosti boj všech proti .
Morusovo dílo nese název O nejlepším stavu státu a o novém ostrově .
Morus vykresluje obraz společnosti.