Středověká filozofie

Doplňovací cvičení

Vyplňte všechny mezery, stiskněte "Zkontroluj" pro kontrolu odpovědí. Pokud nebudete vůbec vědět, klikněte na "Napověz písmeno", zobrazí se jedno písmeno z odpovědi. Můžete také kliknout na "[?]" a získáte nápovědu. Pokud využijete nápovědu, ztrácíte body.
Středověk je bezprostředně svázán s náboženstvím.
Křesťanství vzniklo v prvním až století ve východních provinciích říše.
Kněžím a biskupům se odborně říká .
Za císaře Velikého bylo křesťanství uznáno náboženstvím.
Středověká filozofie se dělí na fáze.
Původ slova patristika pochází od slova , jež znamená .
Období scholastiky se dělí na (9.-12.st.), (13.st.) a (14.-15.st.).
Patristika se opírá o filozofii .
Nejnebezpečnějšími proudy, jež mohly ohrozit křesťanství, byly a manichejismus.
Nejvýznamnějším filozofem období patristiky byl Aurelius .
V jeho pojednání o trojjedinosti Boha, tento vystupuje ve třech osobách: Bůh , Bůh a Svatý.
Existují dva světy: v Bohu a v prostoru a čase.
Aurelius Augustinus odmítá poznání, jako jediný zdroj pravdy.
Jeho slavná věta zní: "Rozuměj, abys mohl , věř, abys ."
Jeho zdůvodnění zla na zemi vysvětluje Augustin v učení o .