Výpočet vytyčované délky z délky odsunuté v mapě

Doplňovací cvičení

Vyplňte všechny mezery, stiskněte "Zkontroluj" pro kontrolu odpovědí. Pokud nebudete vůbec vědět, klikněte na "Napověz písmeno", zobrazí se jedno písmeno z odpovědi. Můžete také kliknout na "[?]" a získáte nápovědu. Pokud využijete nápovědu, ztrácíte body.
V mapě v měřítku 1:2000 byla naměřena délka mezi dvěma body 5,64 cm. Jakou vzdálenost budeme vytyčovat v terénu jestliže je délková srážka mapy 3,4%.

délková srážka mapy ds% = %
Měřítko mapy je 1:2000
naměřená vzdálenost v mapě A´= cm
Vytyčovaná délka v terénu a = ?

Nejdříve převedeme délku naměřenou v mapě A´ pomocí měřítka mapy.
a´= A * M = 5,64 * = 11 280 cm = m

Vypočítáme délku a opravenou o srážku ds%.

a = a´ a´/100 * ds = 112,8 + 112,8 /100 * = m