Zjištění délkové srážky

Doplňovací cvičení

Vyplňte všechny mezery, stiskněte "Zkontroluj" pro kontrolu odpovědí. Pokud nebudete vůbec vědět, klikněte na "Napověz písmeno", zobrazí se jedno písmeno z odpovědi. Můžete také kliknout na "[?]" a získáte nápovědu. Pokud využijete nápovědu, ztrácíte body.
Mapový list měl původní délku 72,5 cm. Při přeměřní rozměrů sekčního rámu byly naměřeny tyto délky. Na severním sekčním rámu d1 bylo naměřeno 71,42 cm, uhlopříčka d2 měřila 71,54 cm a jižní rozměr sekčního rámu mapového listu má rozměr d3 71,61 cm. Vypočítejte průměrnou srážku mapového listu a uveďte ji také v procentech.

Nejdříve vypočítáme průměrnou d mapového listu.

S délkou uhlopříčky počítáme ve vzorci .

d = (d1 + 2d2 + d3) / 4 = (71,42 + +71,61) / 4 = cm

Nyní vypočítáme průměrnou délkovou srážku mapového listu ds.
Od (správného) rozměru odečteme zjištěný (naměřený) rozměr mapového listu.

ds = D - d = - 71,53 = cm

Výpočet průměrné délkové srážky mapového listu v procentech ds%

ds%= ds / ( D/100) = (ds* 100) / D = ( * 100) / = %