Funkce sinus a cosinus - část 1.

Doplňovací cvičení

Vyplňte všechny mezery, stiskněte "Zkontroluj" pro kontrolu odpovědí. Pokud nebudete vůbec vědět, klikněte na "Napověz písmeno", zobrazí se jedno písmeno z odpovědi. Můžete také kliknout na "[?]" a získáte nápovědu. Pokud využijete nápovědu, ztrácíte body.
V pravoúhlém trojúhelníku vypočítejte délku strany (odvěsny) jestliže je délka přepony 356,18m a velikost přilehlého úhlu 36,5718 gradu.

Pro výpočet použiji funkci

Základní vzorec pro tuto úlohu je úhlu = strana / přepona

Odvozením dostanu že délka strany = * přilehlého úhlu

Délka strany = 356,18 * 36,5718 = m (dvě desetinné místa)