Funkce sinus a cosinus - část 2.

Doplňovací cvičení

Vyplňte všechny mezery, stiskněte "Zkontroluj" pro kontrolu odpovědí. Pokud nebudete vůbec vědět, klikněte na "Napověz písmeno", zobrazí se jedno písmeno z odpovědi. Můžete také kliknout na "[?]" a získáte nápovědu. Pokud využijete nápovědu, ztrácíte body.
V pravoúhlém trojúhelníku známe délku přepony = 49,26m a délku odvěsny = 40,00m. Vypočítejte velikost úhlu, který je přilehlý k odvěsně.

Pro výpočet použijeme funkci .

úhlu = přilehlá odvěsna /

úhlu = / 49,26 = (8 desetinných míst)

Velikost úhlu vypočítáme jako inverzní funkci = gradů (čtyři desetinná místa)