Funkce sinus a cosinus - část 3.

Doplňovací cvičení

Vyplňte všechny mezery, stiskněte "Zkontroluj" pro kontrolu odpovědí. Pokud nebudete vůbec vědět, klikněte na "Napověz písmeno", zobrazí se jedno písmeno z odpovědi. Můžete také kliknout na "[?]" a získáte nápovědu. Pokud využijete nápovědu, ztrácíte body.
V pravoúhlém tojúhelníku vypočítejte délku přepony, jestliže je znám úhel o velikosti 24,8796 gradů a k němu protilehlá strana (odvěsna) o délce 9,64m.

Pro výpočet požijeme funkci

úhlu = protilehlá strana /

24,8796 = 9,64 /

přepona = / 24,8796

Délka přepony = m (dvě desetinná místa)