Cvičení s užitím funkce sinus

Doplňovací cvičení

Vyplňte všechny mezery, stiskněte "Zkontroluj" pro kontrolu odpovědí. Pokud nebudete vůbec vědět, klikněte na "Napověz písmeno", zobrazí se jedno písmeno z odpovědi. Můžete také kliknout na "[?]" a získáte nápovědu. Pokud využijete nápovědu, ztrácíte body.
V pravoúhlém trojúhelníku znáte délku přepony = 126,57m a délku odvěsny = 29,08m. Jak je velký úhel protilehlý k odvěsně.

Sin úhlu se rovná strana (odvěsna) dělená

sin úhlu = (celkem 9 desetinných míst)

úhel se vypočítá pomocí goniometrické funkce sinus

Velikost úhlu = gradů (čtyři desetinná místa)