Plošná srážka - příklad 1

Doplňovací cvičení

Vyplňte všechny mezery, stiskněte "Zkontroluj" pro kontrolu odpovědí. Pokud nebudete vůbec vědět, klikněte na "Napověz písmeno", zobrazí se jedno písmeno z odpovědi. Můžete také kliknout na "[?]" a získáte nápovědu. Pokud využijete nápovědu, ztrácíte body.
V mapě v měřítku 1:5000 byla digitálním planimetrem zjištěná výměra 9,26 cm čtverečných. Jaká je výměra pozemku ve skutečnosti, jestliže je délková srážka 1,5 % a výšková 1,7%.

Nejdříve vypočítáme srážku.
ps% = ds% + vs% = 1,5 + 1,7 = %

Nyní převedeme planimetrickou výměru do skutečnosti podle mapy.
p = m čtverečných

Vypočtenou výměru zvětšíme o plošnou srážku.
= p + ((p*ps%) / 100) = m čtverečných