Plošná srážka - příklad 1

Doplňovací cvičení

Vyplňte všechny mezery, stiskněte "Zkontroluj" pro kontrolu odpovědí. Pokud nebudete vůbec vědět, klikněte na "Napověz písmeno", zobrazí se jedno písmeno z odpovědi. Můžete také kliknout na "[?]" a získáte nápovědu. Pokud využijete nápovědu, ztrácíte body.
V mapě v měřítku 1:2880 byla digitálním planimetrem zjištěná výměra 8,51 cm čtverečných. Jaká je výměra pozemku ve skutečnosti, jestliže je délková srážka 2,5 % a výšková 2,1%.
všechny výpočty počítejte na celé metry !

Nejdříve vypočítáme srážku.
ps% = %

Nyní převedeme planimetrickou výměru do skutečnosti podle mapy.
p = m čtverečných

Vypočtenou výměru zvětšíme o plošnou .
P = m čtverečných