Podobnost - Příklad 1

Doplňovací cvičení

Vyplňte všechny mezery, stiskněte "Zkontroluj" pro kontrolu odpovědí. Pokud nebudete vůbec vědět, klikněte na "Napověz písmeno", zobrazí se jedno písmeno z odpovědi. Můžete také kliknout na "[?]" a získáte nápovědu. Pokud využijete nápovědu, ztrácíte body.
Jsou dány dva podobné trojúhelníky. V prvním známe všechny délky stran a=26,87m, b=17,04m, c=31,82m. V druhém trojúhelníku známe pouze délku stejnolehlé strany c´=79,99m. Pomocí podobnosti vypočítejte délky zbývajících stran.

Vypočítáme délku strany a´.
V rovnici podobnosti dáváme neznámou do .

a´/c´ =
a´ = (c´*a) / c = ( * 26,87) / = m

Nyní vypočítáme délku strany b´

b´ = m