Podobnost - Příklad 2

Doplňovací cvičení

Vyplňte všechny mezery, stiskněte "Zkontroluj" pro kontrolu odpovědí. Pokud nebudete vůbec vědět, klikněte na "Napověz písmeno", zobrazí se jedno písmeno z odpovědi. Můžete také kliknout na "[?]" a získáte nápovědu. Pokud využijete nápovědu, ztrácíte body.
Jsou dány dva podobné trojúhelníky. V prvním známe všechny délku strany a=96,15m a výměra trojúhelníku S=6171 m2. V druhém trojúhelníku známe pouze jeho výměru S´=2999 m2. Pomocí podobnosti vypočítejte délku strany a´.

Vypočítáme délku strany a´.

Protože délka je uváděná v metrech a výměra v m2 musíme délku strany doplnit na .
To provedeme tak,že v rovnici počítáme s stran na druhou.

a´2/S´ = a2/S

a´= odmocnina ((S´ * a2 ) / S ) = m