Rozdělovací počet PŘÍKLAD

Doplňovací cvičení

Vyplňte všechny mezery, stiskněte "Zkontroluj" pro kontrolu odpovědí. Pokud nebudete vůbec vědět, klikněte na "Napověz písmeno", zobrazí se jedno písmeno z odpovědi. Můžete také kliknout na "[?]" a získáte nápovědu. Pokud využijete nápovědu, ztrácíte body.
Měřická přímka o celkové délce 154,28 m byla změřena třemi úseky o délkách s1´= 84,27 m,
s2´= 12,51 m a s3´= 57,62 m. Jaké jsou správné hodnoty měřených úseků s1, s2, s3.

Námi naměřená délka je
Odchylka delta je

Velikost jednotlivých oprav
os1 =
os2 =
os3 =

Zkontroluj jestli se součet námi vypočítaných Σo oprav rovná odchylce δs.

Výpočet opravených hodnot
s1 =
s2 =
s3 =

Součet opravených délek se musí rovnat skutečné délce .