rozdělovací počet

Přiřazovací cvičení

odchylka
měřené hodnoty
součet úhlů
odchylka
výsledná hodnota