Doplňovačka 1

Doplňovací cvičení

Vyplňte všechny mezery, stiskněte "Zkontroluj" pro kontrolu odpovědí. Pokud nebudete vůbec vědět, klikněte na "Napověz písmeno", zobrazí se jedno písmeno z odpovědi. Můžete také kliknout na "[?]" a získáte nápovědu. Pokud využijete nápovědu, ztrácíte body.
Váženým aritmetickým průměrem vypočítejte nadmořskou výšku bodu 128, která byla trigonometricky zaměřena ze tří výškových bodů. Váhu počítejte podle vzorce p=1/s. Byly naměřeny tyto hodnoty:
o1 = 426,58 m s1 = 4,5 km
o2 = 426,47 m s2 = 2,1 km
o3 = 426,59 m s3 = 3,9 km

Při tomto výpočtu zohledňujeme to, že s rostoucí vzdáleností zaměřovaného bodu nám přesnost měření. Nejdříve vypočítáme p.
p1 =
p2 =
p3 = 0,2564

Součet vah =

Nyní vynásobíme jednotlivá měření s příslušnými váhami.
o1 * p1 = 426,58 * 0,2222 = 94,7861
o2 * p2 =
o3 *p3 =
Součet = 407,2488

Na závěr vydělíme součet násobků měření s váhami součtem vah. Výsledkem je aritmetický průměr změřených hodnot zohledňující přsnost měření.
407,2488 : 0,9548 = m