Mocninné funkce

Při pohybu posuvníku sledujte, jak se mění graf mocninné funkce (v jednotlivých kvadrantech) pro n = liché.
Pozorujte, jaká je monotónnost grafu funkce vzhledem ke kladnému (zápornému) n.

Toto je Java applet vytvořený pomocí GeoGebra z www.geogebra.org - nejspíš nemáte nainstalovanou Javu, naleznete ji na www.java.com

Ludvík Kartous, 28 Únor 2013, Vytvořené GeoGebrou