Uveďte charakteristiku obrazných pojmenování:

Přiřazovací cvičení

metafora
přirovnání
metonymie
personifikace
synekdocha