Určete druhy rýmů:

Přiřazovací cvičení

sdružený
střídavý
obkročný
přerývaný
postupný