Syntaxe jazyka V


Datum a čas.
Proměnná typu Pole.
Jednorozměrné pole array.
Vícerozměrné pole array. 

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -