Relace


Podpora pro výuku databází. Jako databáze byla zvolena databáze MS ACCESS. 

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

- 6 -