Syntaxe jazyka I


Příkazy vstupu a výstupu (WriteLn, ReadLn).
Typy proměnných.
Práce s čísly a řetězci.
 

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

- 6 -

- 7 -

- 8 -

- 9 -

- 10 -