Syntaxe jazyka II


Větvení programu, operátory.
Příkaz IF a CASE.

- 1 -

- 2 -

- 3 -

- 4 -

- 5 -

- 6 -